0-2906-3100
 
  PCRHOME SERVICES
ขอแนะนำบริการเพื่อบ้านของคุณ
กำจัดปลวก
กำจัดปลวก เจาะพื้นอัดสารเคมีลงดินแบบ 1 ปี
ระบบงานติดตั้งท่อใต้พื้นอาคาร
กำจัดปลวก อัดสารเคมีลงดินบ้านระหว่างการก่อสร้าง
บริการกำจัดมด แมลงสาบ เห็บ หมัด และแมลงทุกชนิด
ระบบงานป้องกัน-กำจัดปลวกระบบเหยื่อ
กำจัดปลวก เจาะพื้นฝังหัวโลหะบ้านปลูกสร้างแล้ว
กำจัดปลวก อัดสารเคมีเข้าท่อใต้พื้นอาคารบ้านปลูกสร้างแล้ว
กำจัดปลวก ระบบเดินท่อใต้พื้นดินบ้านระหว่างการก่อสร้าง
 
ระบบงานติดตั้งท่อใต้พื้นอาคาร
ระบบ PIPE TREATMENT SYSTEM
การป้องกันปลวก  บ้านระหว่างการก่อสร้างเป็นวิธีที่ดีที่สุด
และต้องได้บริษัทที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการป้องกันปลวก ระหว่างการก่อสร้างบ้านพอสมควร บ้านจึงปลอดภัยจาก ปลวก

ในการป้องกันปลวกแบบมาตรฐาน เราขอแนะนำการป้องกันปลวกด้วยระบบ PIPE TREATMENT SYSTEM ซึ่งเป็นการวางแผนในอนาคตข้างหน้า ให้กับอาคารบ้านเรือนของท่าน ตัดปัญหาในการเจาะพื้นบ้านโดยเด็ดขาด ไม่ต้องเจาะพื้นบ้านอันสวยงามของท่านให้เป็นตำหนิ  ตัดปัญหายาเคมีหกหล่นในบ้าน ไม่มีมลพิษในบ้านอยู่อาศัย ไม่ต้องโยกย้ายข้าวของ ไม่ต้องออกจากบ้าน ไม่รบกวนเวลาพักผ่อนของท่านที่ควรพักผ่อนอย่างเต็มที่ ในการอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อนั้น ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาเพียง 5 - 10 นาทีเท่านั้น ทางบริษัทฯได้ใช้เครื่องอัดแรงสูงที่สามารถอัดน้ำยาเคมีที่ผสมเสร็จแล้ว ในอัตรา 1 นาทีต่อ 150 ลิตร ระบบเดินท่อใต้พื้นดินนั้น เป็นการเดินท่อเตรียมไว้ในอนาคต หากเจ้าของอาคารต้องการอัดน้ำยาเข้าใต้พื้นบ้านหรือมีปัญหาจากปลวกเกิดขึ้น ไม่ต้องเจาะพื้นบ้าน
ให้เสียหาย  ระบบติดตั้งท่อใต้พื้นนั้น สามารถอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อได้เลย และไม่เกิดสารพิษตกค้างในบ้านอยู่อาศัย

ระบบติดตั้งต่อใต้พื้นอาคาร
ระบบติดตั้งท่อใต้พื้นอาคาร ไม่ใช่การติดตั้งท่อเพื่อป้องกันกำจัดปลวกแต่อย่างใด แต่เป็นการติดตั้งท่อใต้พื้นอาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะพื้นอาคารเท่านั้น การติดตั้งท่อใต้พื้น เป็นการอัดสารเคมีผ่านท่อที่ได้ทำการติดตั้งเอาไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเจาะพื้น และสารเคมีหกหล่นในบ้านพักอาศัย การติดตั้งท่อใต้พื้นอาคารจะต้องติดตั้งท่อโดยผู้ชำนาญการ และเจ้าของอาคารบ้านพักอาศัย จะต้องทำการตรวจสอบระบบท่อ และทำการเทสต์ท่อ ดูว่าแรงดันของน้ำที่ทำการเทสต์นั้นเพียงพอหรือเปล่า หากไม่ทำการเทสต์ท่อ เวลาต้องการใช้ประโยชน์จากท่อที่ติดตั้งเอาไว้ อาจไม่มีประโยชน์อะไรเลย จากการติดตั้งท่ออัดสารเคมีเข้าต่อปลวกไม่ตายและไม่ได้ผล
ขั้นตอนการทำบริการกำจัดปลวก รับประกัน 1 ปี
 

ปัญหา…..ในการติดตั้งท่อใต้พื้นอาคาร เจ้าของอาคารจะต้องพิจารณาก่อนติดตั้งท่อใต้พื้นอาคาร ต้องตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือในการติดตั้ง
 

 
 
 
 
 
 
ปัญหา.... อุปกรณ์ท่อและอุปกรณ์ในการใช้งานควบคู่กับท่อ จะต้องมาตรฐานและไม่อ่อนงอ แตกหักง่ายๆ  


   
 
 

 
ปัญหา.... เครื่องอัดเข้าท่อต้องมีคุณภาพและต้องมีแรงดันพอ มิฉะนั้นการเดินท่อและการอัดเคมีเข้าท่อจะไม่มีประโยชน์ สารเคมีไม่สามารถไปทั่วบริเวณใต้พื้นอาคารได้เลย  


 
 
 
 
ปัญหา.... เมื่อการติดตั้งท่อใต้พื้นเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการเทสท่อดูคุณภาพของการฉีดพ่นของหัวฉีด และท่อมีคุณภาพเพียงพอต่อแรงดันของเครื่องอัดเข้าท่อ


ระบบเดินท่อใต้พื้น
ระบบวางท่อ PIPE TREATMENT SYSTEM
 
วิธีปฏิบัติงานแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้
A. ขั้นตอนฝ่ายก่อสร้าง ก่อนการใช้บริการป้องกันปลวก
A1. บริเวณที่สร้างอาคาร หลังจากเทคานคอดินเรียบร้อยแล้ว ต้องแกะไม้แบบออกให้หมด
A2. ยังไม่ต้องปรับพื้นดินหรือทรายหรือวางพื้นสำเร็จรูป
 
B. ขั้นตอนฝ่ายบริการป้องกันปลวก
B1. เจ้าหน้าที่จะทำการเจาะรูที่ท่ออัดน้ำยา เพื่อที่จะฝังหัวฉีดที่ท่ออัดน้ำยาทุกๆ ระยะประมาณ 1 เมตร
B2. เจ้าหน้าที่จะเริ่มงาน หลังที่ทางฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการติดตั้งท่ออัดน้ำยาขนานกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคาร มีเข็มขัดรัดท่อทุกๆ ระยะประมาณ 1 เมตร และจะมีท่อซอยวางขนานคานส่วนล่าง เพื่อส่งน้ำยาไปเคลือบพื้นที่สำคัญๆ ภายใต้พื้นอาคาร ส่วนที่จะกลายมาเป็นห้องเก็บของ ห้องน้ำ หรือห้องใต้บันได ซึ่งมักพบปลวกมากที่สุด
B3. ท่อวาล์ว ที่จะอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อ จะอยู่รอบอาคารตามความเหมาะสม และความต้องการของเจ้าของอาคาร ซึ่งตามปกติจะมีหัววาล์วอัดน้ำย า 1 หัว ทุกๆ ความยาวของท่อประมาณ 15-20 เมตร
B4. การอัดและพ่นน้ำยาเคมีบริเวณภายในอาคาร เจ้าหน้าที่จะใช้หัวอัดน้ำยาเคมีแบบพิเศษปักลึกลงไปในดินที่ปรับพื้นเรียบร้อยแล้วประมาณ 30 เซนติเมตร ตามแนวคานโดยรอบด้วยเครื่องอัดลมที่มีความดันสูง (SUB-SOIL HIGH PRESSURE INJECTOR) ใช้น้ำยาเคมีประมาณ 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร
B5. ฉีดและพ่นเคลือบผิวดินหรือทรายภายในอาคารทุกๆ ตารางเมตรโดยรอบ เพื่อให้น้ำยาเคมีซึมลงไปประสานกับน้ำยาเคมีที่อัดเอาไว้ในชั้นดิน ตามกรรมวิธีในข้อ B4 แล้วใช้น้ำยาเคมี 2-3 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร
B6. การอัดและพ่นน้ำยาเคมีรอบนอกตัวอาคาร หลังจากที่ได้มีการ ปรับพื้นที่ภายนอกรอบๆ ตัวอาคารแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการอัดน้ำยาเคมีลงดิน ตามแนวคานคอดินด้านนอกอาคารโดยห่างจากตัวอาคารประมาณ 1 เมตร ใช้หัวอัดน้ำยาเคมีแบบพิเศษปักลึกลงไปในดินหรือทรายประมาณ 30 เซนติเมตร โดยรอบคานคอดินเสร็จแล้วพ่นสารเคมีเคลือบผิวดินหรือทรายอีกครั้งหนึ่ง
 
หลังการขาย
ทางบริษัทฯ ออกหนังสือรับรองผลงานให้พร้อมตรวจเช็คผลงานทุก 4-6 เดือนจนครบสัญญา
 
© copyright 2010.PCR Home Service Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Designed & Developed by Redjasmin.com | host7+