0-2906-3100
 
  PCRHOME SERVICES
ขอแนะนำบริการเพื่อบ้านของคุณ
กำจัดปลวก
กำจัดปลวก เจาะพื้นอัดสารเคมีลงดินแบบ 1 ปี
ระบบงานติดตั้งท่อใต้พื้นอาคาร
กำจัดปลวก อัดสารเคมีลงดินบ้านระหว่างการก่อสร้าง
บริการกำจัดมด แมลงสาบ เห็บ หมัด และแมลงทุกชนิด
ระบบงานป้องกัน-กำจัดปลวกระบบเหยื่อ
กำจัดปลวก เจาะพื้นฝังหัวโลหะบ้านปลูกสร้างแล้ว
กำจัดปลวก อัดสารเคมีเข้าท่อใต้พื้นอาคารบ้านปลูกสร้างแล้ว
กำจัดปลวก ระบบเดินท่อใต้พื้นดินบ้านระหว่างการก่อสร้าง
 
กำจัดปลวก อัดสารเคมีลงดินบ้านระหว่างการก่อสร้าง
ลักษณะการเข้าทำลายของปลวก
โดยการเดินเข้าหาแหล่งอาหาร ปลวกจะปล่อยกลิ่นอันเกิดจาก (Pheranone) ฟีโรโมนไว้ตามทางเดิน (Tunnel) เพื่อให้ปลวกตัวอื่นๆ เดินตาม เมื่อพบแหล่งอาหารกลิ่นจะแรงขึ้น เพื่อนำไปสู่ปลวกตัวอื่นๆ ตามเข้าทำลายอาคาร 
 
ปลวกใต้ดิน
เป็นชนิดที่พบทำลายอาคารบ้านเรือนมากที่สุด ปลวกใต้ดินจะทำลายไม้ที่ฝังอยู่ในดิน และไม้ที่อยู่เหนือผิวดิน เฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างที่เป็นไม้ ทุกชนิดจะถูกปลวกไม้แห้งทำลาย ปลวกทำลายไม้ชื้น ไม้ผุพัง เศษไม้ผุไม้แบบใต้พื้นอาคาร ตอไม้ทุกชนิด 
 
อัดสารเคมีป้องกันปลวก
บ้านระหว่างก่อสร้าง (Soil surface spray Pre-construction) เป็นแนวสร้างกำแพงพิษ และแนวป้องกันปลวก ปลวกจะผ่านเข้ามาลึกไม่เกิน 1-20 ซม. จะก่อให้เกิดการตายของปลวก หากผ่านแนวกำแพงพิษสารเคมีที่อัดลงดิน และพ่นเคลือบผิวดิน 

 
ระบบงานอัดสารเคมีลงดินบ้านระหว่างก่อสร้าง
(การอัดน้ำยาเคมีลงดินป้องกันปลวกระยะยาว)
ระบบอัดเคมีลงดินบ้านระหว่างการก่อสร้าง การทำวิธีการป้องกันปลวก ด้วยระบบ SOIL TREATMENT เป็นวิธีการป้องกันและกำจัดปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีที่สุด โดยการอัดแลัวฉีดบริเวณด้านในอาคารและรอบนอกอาคารประมาณ 1 เมตร
วิธีการปฏิบัติงานแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

A1. ขั้นตอนฝ่ายก่อสร้างก่อนการใช้บริการป้องกันปลวกใต้ดินระหว่างการก่อสร้าง บริเวณที่ก่อสร้างอาคารหลังจากเทคานคอนดินเรียบร้อยแล้ว ต้องเก็บเศษไม้ ตอไม้และเศษขยะต่างๆให้หมดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของปลวก
A1.1 ต้องปรับพื้นดินหรือทรายครั้งสุดท้ายจนแน่นเรียบร้อย และได้ระดับพร้อมที่จะเทปูนโดยงานก่อสร้างของท่าน
A1.2 การทำงาน ระบบ SOIL TREATMENT ควรจะมีหลังคาบ้านหรืออาคารจะได้ผลดีมาก 
 
ขั้นตอนฝ่ายบริการป้องกันกำจัด ปลวก แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
B2. การอัดน้ำยาเคมีลงดินตามแนวคานคอดินด้านใน ใช้หัวอัดน้ำยาเคมีแบบ พิเศษปักลึกลงไปในพื้นที่ที่เตรียมการไว้แล้ว ประมาณ 30 เซนติเมตรทุกตารางเมตร ใช้น้ำยาเคมีประมาณ 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ด้วยเครื่องมือที่มีกำลังสูงและเน้นหนัก บริเวณตอม่อคานคอดินและบริเวณที่มีความชื้นมากๆ เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ท่อน้ำทิ้ง เป็นต้น
B2.1 การฉีดและพ่นเคลือบภายในอาคาร ตามคานคอดินทั้งหมดใช้หัวฉีดสเปรย์ทั่วบริเวณพื้นผิวหน้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้น้ำยาเคมีซึมไปประสานกับน้ำยาเคมีที่อัดไว้ในชั้นใต้ดินระดับใต้คานคอดิน ใช้น้ำยาเคมีประมาณ 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตรและเน้นหนักบริเวณต่างๆ เหมือนข้อ 
B2.2 เมื่อทำการบริการตามข้อ B2. และ B2.1 เรียบร้อยแล้วห้ามนำดิน หรือทรายเข้ามาอีกเป็นอันขาด พร้อมทั้งห้ามรดน้ำและควรจะเทปูนภายใน 24 ชั่วโมง
 
C. การอัดและพ่นน้ำยาเคมีตามแนวคานคอดินด้านนอก การบริการรอบนอกห่างจากตัวอาคาร 1 เมตร จะทำการอัดน้ำยาเคมีโดยการปักลึกลงในดินประมา ณ 30 เซนติเมตรทุก 1 ตารางเมตร รอบตัวบ้านเป็นเสมือนรั้วป้องกันด้วยวิธีเดียวกับข้อ B2. เมื่อปรับดินหรือทรายได้ระดับแล้ว การขอความร่วมมือ การทำงานด้วยระบบ SOIL TREATMENT
 
เพื่อให้ได้ผลและคุณภาพดีทีสุดนั้น ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากท่านเจ้าของบ้านหรือนายช่างผู้รับเหมาก่อสร้างดังนี้
 
1. เมื่อปรับพื้นที่ภายในตัวอาคารเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนจะเทปูน เพื่อบริษัทฯ จะเตรียมการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาอัดยาเคมี
1.1 แต่ทางบริษัทฯ ก็จะเข้าทำการตรวจสอบดูผลงาน พร้อมที่จะทำได้เมื่อไรและจะให้ความร่วมมือกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ของท่านเป็นอย่างดี
 
2. หากจะทำการต่อเติมอาคารบ้าน หลังจากการอัดน้ำยาเคมีแล้ว ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร กรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบด้วย เพราะถ้าส่วนที่ต่อเติมให้ใหม่นั้นไม่ได้รับการอัดฉีดยาเคมี ป้องกันปลวก อาจก่อให้เกิดปลวกได้
 
การบริการหลังการขายและการตรวจเช็ค
เมื่อทำการ SOIL TREATMENT เรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯ ออกหนังสือรับรองผลงานให้บริเวณที่ได้อัดฉีดน้ำยาเคมี ไว้แล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตรวจเช็คผลทุก 6 เดือน

 
© copyright 2010.PCR Home Service Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Designed & Developed by Redjasmin.com | host7+